Πάνω από 20 χρόνια, τα Ρομποτικά Συστήματα Da Vinci κυριαρχούν στις χειρουργικές αίθουσες παγκοσμίως, μεταμορφώνοντας το χώρο της ελάχιστα επεμβατικής χειρουργικής. Μέσα από περισσότερες από 5 εκατομμύρια επεμβάσεις, η εταιρεία Intuitive (ιδιοκτήτρια του συστήματος) έχει αναδειχθεί στον αναμφισβήτητο ηγέτη στη ρομποτική χειρουργική, αυξάνοντας τους χειρουργούς που εφαρμόζουν ελάχιστα επεμβατικές τεχνικές.

Η εξέλιξη συνεχίζεται με την άφιξη του καινούργιου μοντέλου της εταιρείας, μετά τα πρώτα S και Si.

Ο σχεδιασμός του νέου Ρομπότ είναι πρωτοποριακός και βελτιώνει σε μεγάλο βαθμό την ευελιξία του Συστήματος κατά τη διάρκεια των επεμβάσεων, διευκολύνει την εργασία σε πολλαπλά πεδία και εκτοξεύει την ευκρίνεια και ακρίβεια της χειρουργικής πράξης. Η χρήση του νέου Συστήματος απαιτεί ειδική εκπαίδευση των χειρουργών και του νοσηλευτικού και ιατροτεχνολογικού προσωπικού, καθώς εμπεριέχει υψηλή τεχνολογία που χρήζει εξειδικευμένης γνώσης.

Τέλος, η άφιξη του νέου Da Vinci συνοδεύτηκε και με καινούργια εργαλεία πιο ευέλικτα, με δυνατότητα ενδοσωματικής αυτόματης συρραφής και με χρήση ενέργειας που επιταχύνει τις επεμβάσεις και τις κάνει πιο αναίμακτες.