Το ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ και η Κλινική Λαπαροενδοσκοπικής Χειρουργικής Ογκολογίας και Παχυσαρκίας (Δ/ντής Χ.Κ. Παππής) διακρίνεται Πανελλαδικά αλλά και Πανευρωπαϊκά για την θέση τους στην αιχμή του δόρατος σε θέματα ανθρώπινου δυναμικού και ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού. Οι δυνατότητες που έχουμε είναι ανεξάντλητες και πολλές από αυτές μοναδικές στον Ελλαδικό χώρο! Πρέπει πάντα να έχουμε στο μυαλό μας ότι το νοσηλευτικό ίδρυμα που πραγματοποιείται κάθε Χειρουργική παρέμβαση παίζει πολύ μεγάλο ρόλο.

Ανθρώπινο Δυναμικό
Ξεκινώντας θέλω να τονίσω πόσο σημαντικό είναι ως Δ/ντής της Κλινικής Λαπαροενδοσκοπικής Χειρουργικής Ογκολογίας και Παχυσαρκίας να έχω την χαρά και την τιμή να συνεργάζομαι με πλειάδα συναδέλφων από πολλές ειδικότητες και υποειδικότητες, κάτι που συνθέτει ένα πλέγμα ασφάλειας για τον ασθενή. Οποιοδήποτε συνοδό νόσημα υπάρχει ή ανακαλυφθεί κατά τον προεγχειρητικό έλεγχο, θα αντιμετωπιστεί από τους πλέον ειδικούς, ώστε η εγχείρηση να γίνει εφικτή με τον ελάχιστο δυνατό κίνδυνο. Επίσης, τυχόν επιπλοκή κατά ή μετά την επέμβαση, όσο σπάνια και αν είναι, υπάρχει η αντίστοιχη ομάδα εξειδικευμένων ιατρών που θα συνδράμουν το χειρουργό στη λύση του προβλήματος (λοιμωξιολόγοι, παθολόγοι, επεμβατικοί ακτινολόγοι κ.ά.) Το ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ διαθέτει σειρά ειδικών Τμημάτων που πλαισιώνουν το έργο μου και έτσι γνωρίζω, πως ό,τι κι αν χρειαστώ θα έχω την πιο σύγχρονη και ενημερωμένη λύση για τον ασθενή μου. Παράλληλα, δεν θα πρέπει κανείς να παραλείψει να τονίσει τη συμβολή του έμπειρου νοσηλευτικού προσωπικού, το οποίο επιλέγεται με μεγάλη προσοχή.

Ιατροτεχνολογικός Εξοπλισμός
Το ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ επενδύει ετησίως τεράστια κονδύλια, ώστε κάθε τμήμα του να έχει τα τελευταία μοντέλα μηχανημάτων και υποστηρικτικού εξοπλισμού για να προσφέρει αποτελέσματα εξετάσεων και παρεμβάσεων με απόλυτη αξιοπιστία. Στις ημέρες μας η Σύγχρονη Ιατρική Τεχνολογία είναι εξαιρετικά ακριβή, με συνέπεια να είναι προσιτή μόνο σε μεγάλα νοσηλευτικά ιδρύματα. Λειτουργώντας στο ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ απολαμβάνει κανείς το συνδυασμό ειδικών ιατρών και τέλειων μηχανημάτων, όπου ο χειρισμός αυτών αλλά και η ανάγνωση-αξιολόγηση των εξετάσεων οδηγεί στην απόλυτη αξιοπιστία. Η πρωτοποριακή διαδρομή του ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ για 37 ολόκληρα χρόνια δεν είναι τυχαία. Χτίστηκε από μεγάλα ονόματα της Ιατρικής και υποστηρίχθηκε πάντα από μια Διοίκηση που αφουγκράζεται τις ανάγκες των καιρών.