καρκίνος μαστού Παππής

Τι είναι ο καρκίνος του μαστού;

Ο όρος «καρκίνος του μαστού» αναφέρεται στην ανάπτυξη κακοήθους όγκου στην περιοχή του μαστού. Αποτελεί μία από τις συχνότερα εμφανιζόμενες μορφές καρκίνου παγκοσμίως και είναι η πρώτη σε αριθμό κρουσμάτων στο γυναικείο πληθυσμό. Προκαλείται από ανεξέλεγκτο πολλαπλασιασμό παθολογικών κυττάρων που ως αποτέλεσμα προκαλούν το σχηματισμό κακοήθους όγκου στην περιοχή του μαστού και ουσιαστικά αποτελεί κυτταρική νόσο. Τα παθολογικά αυτά κύτταρα έχουν τη δυνατότητα εξάπλωσης σε γειτονικούς ιστούς σε δυσάρεστες συνέπειες για ολόκληρο τον οργανισμό. Η πιθανότητα εμφάνισης της νόσου σε άρρενες είναι υπαρκτή αλλά πολύ μικρή. Όσον αφορά στις γυναίκες όλες αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο εμφάνισης της νόσου – όχι, όμως στον ίδιο βαθμό.

Πρόκειται για μια κακοήθη βλάβη που ξεκινάει από το μαστό. Κύτταρα αρχίζουν να πολλαπλασιάζονται ανεξέλεγκτα και δημιουργούν έναν όγκο. Αυτός ανακαλύπτεται συχνά στη μαστογραφία ή ψηλαφάται από την ασθενή ή το γιατρό της κατά την κλινική εξέταση. Συνήθως απαντάται σε γυναίκες αλλά δεν σπάνια και σε άνδρες.

Είναι σημαντικό να γίνει κατανοητό ότι τα περισσότερα ογκίδια στο μαστό είναι καλοήθη και όχι κακοήθη. Αυτό έχει και συνάρτηση με την ηλικία ( όσο μεγαλύτερη η πιθανότητα κακοήθειας αυξάνει). Οι μη κακοήθεις βλάβες είναι ογκίδια που αναπτύσσονται στο μαστό, αλλά δεν έχουν την ιδιότητα να μη διηθούν πέριξ ιστούς ή να εξαπλώνονται και εκτός μαστού. Δεν απειλούν τη ζωή της ασθενούς, αλλά κάποιοι τύποι αυτών αυξάνουν την πιθανότητα να παρουσιαστεί στο μέλλον καρκίνος. Κάθε ογκίδιο ή αλλαγή της αρχιτεκτονικής του μαστού πρέπει να εξετάζεται από ειδικό, ώστε κα καθορίζεται η φύση τους.

καρκίνος του μαστού Παππής

Καρκίνος του μαστού από που αρχίζει;

Κακοήθεια μπορεί να ξεκινήσει από διαφορετικά σημεία του οργάνου.

καρκίνος του μαστού
  • Οι περισσότεροι καρκίνοι αρχίζουν από τους γαλακτοφόρους πόρους (πορογενή καρκινώματα
  • Κάποιοι αρχίζουν από τους γαλακτοφόρους αδένες (λοβιακά καρκινώματα)
  • Υπάρχουν και πιο σπάνιοι τύποι όπως οι φυλλοειδείς όγκοι και τα αγγειοσαρκώματα

Κατά τη βιοψία ενός όγκου, εκτός από τον τύπο αυτού, ελέγχονται και πρωτεϊνες που λέγονται οιστρογονικοί και προγεστερονικοί υποδοχείς, καθώς και το Her-2. Καθορίζεται η βαθμίδα αυτού (grade) και σε συνδυασμό με τους επηρεασμένους λεμφαδένες και κάποια άλλα χαρακτηριστικά επιλέγεται η περαιτέρω αντιμετώπιση.

Παρά το γεγονός ότι πολλοί τύποι καρκίνου ξεκινούν σαν ογκίδια, αυτό δεν ισχύει πάντα. Παρακάτω στα Σημεία και Συμπτώματα του Καρκίνου του Μαστού θα αναλύσουμε τι θα πρέπει να παρατηρούμε και να αναφέρουμε στον ειδικό ιατρό. Πολλοί καρκίνοι ανακαλύπτονται σήμερα στη μαστογραφία, προτού να γίνουν ψηλαφητοί ή να δώσουν κάποιο σύμπτωμα. Αυτό είναι και ο στόχος της πρώιμης πρόληψης για μια αντιμετώπιση με στόχο την ίαση.

Πως εξαπλώνεται;

Ο καρκίνος του μαστού εξαπλώνεται όταν καρκινικά κύτταρα εισέρχονται στην αιματική κυκλοφορία ή τη λεμφική κυκλοφορία πέριξ του οργάνου. Έτσι μεταφέρεται σε άλλα σημεία του σώματος.

Η συνήθης πρώτη εξάπλωση του προβλήματος γίνεται στους λεμφαδένες που αποχετεύουν το μαστό, και κυρίως στη σύστοιχη μασχάλη. Η διήθηση αυτών, και ο αριθμός των προσβεβλημένων λεμφαδένων καθορίζει το στάδιο της νόσου. Γι΄αυτό και κατά τη χειρουργική επέμβαση πρέπει να λαμβάνονται και να αξιολογούνται λεμφαδένες της μασχάλης.

Αν ο όγκος έχει διηθήσει αιμοφόρα αγγεία, τότε μπορεί να δημιουργηθούν μεταστάσεις σε απομακρυσμένα όργανα όπως το ήπαρ, οι πνεύμονες, τα οστά και ο εγκέφαλος.

Σημεία και Συμπτώματα του καρκίνου του μαστού.

Είναι πολύ σημαντικό κάθε γυναίκα να γνωρίζει καλά πως φαίνεται και πως αισθάνεται το στήθος της, καθώς κάθε αλλαγή θα πρέπει να αξιολογείται. Η μαστογραφία δεν αποκαλύπτει όλους τους καρκίνους. Γι΄αυτό είναι καθοριστικό να συνδυάζονται πληροφορίες από την ασθενή και όλες τις άλλες ενδεδειγμένες εξετάσεις.

Συνήθως, ο καρκίνος του μαστού εμφανίζεται σαν ογκίδιο ή μάζα σκληρή και ανώδυνη με ανώμαλα όρια, χωρίς να αποκλείεται ο πόνος ή το να είναι πιο μαλακός. Επίσης, μπορεί να συνυπάρχουν οίδημα, διαταραχή του δέρματος σαν φλοιό πορτοκαλιού, εισολκή της θηλής, ερυθρότητα, εκροή υγρού (αιματηρού) από τη θηλή και διογκωμένοι και ψηλαφητοί μασχαλιαίοι λεμφαδένες.

Επειδή, πολλά από αυτά τα συμπτώματα μπορεί να συνδέονται και με καλοήθεις καταστάσεις και όχι καρκίνο, θα πρέπει να αξιολογούνται από ειδικό χειρουργό και να συνδυάζονται με ψηφιακή μαστογραφία, υπερηχογράφημα με ελαστογραφία και ίσως και μαγνητική μαστών. Καμία εξέταση δεν υποκαθιστά την άλλη και καθεμία δίνει τις δικές της πληροφορίες. Δεν παραλείπουμε ποτέ τη μαστογραφία, η οποία πρέπει να μπαίνει στη ζωή της γυναίκας από τα 40 έτη ετησίως.

Μαστογραφία κάθε χρόνο μετά τα 40 έτη.

Η πρώιμη διάγνωση του καρκίνου του μαστού σώζει ζωές!

Μόνο η ετήσια προληπτική μαστογραφία με ή χωρίς υπερηχογράφημα, μαζί με την κλινική εξέταση του ειδικού χειρουργού, μπορεί να διαγνώστει ο καρκίνος του μαστού και να διασφαλίσει μια επιτυχημένη θετική αντιμετώπιση. Μόνο έτσι θα διαγνωσθούν κακοήθειες πριν δώσουν οποιοδήποτε σύμπτωμα, παρά μόνο την ύπαρξη μικρού ογκιδίου, διαταραχής της αρχιτεκτονικής ή επασβεστώσεων (συχνά αναφερόμενων ως αποτιτανώσεις) στο μαστό, οπότε θα κινηθούν όλες οι διαγνωστικές διαδικασίες (μαγνητική, παρακέντηση ή βιοψία εκτομής).