ΝΕΑ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΙΣ ΚΗΛΕΣ ΤΟΥ ΚΟΙΛΙΑΚΟΥ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΗΣΗ

Οι κήλες του κοιλιακού τοιχώματος αποτελούν ένα από τα συχνότερα προβλήματα, που απαιτούν χειρουργική αντιμετώπιση. Υπολογίζεται ότι περίπου 600.000 ασθενείς ετησίως υποβάλλονται σε εγχείρηση κήλης στις Ηνωμένες Πολιτείες. Μια κήλη δεν υπάρχει πιθανότητα να αποκατασταθεί από μόνη της. Αν δεν αντιμετωπιστεί χειροτερεύει με το χρόνο, μερικές φορές σε σημείο που να χρειάζεται επείγουσα χειρουργική επέμβαση. Έτσι, από τη στιγμή που τεθεί μια τέτοια υποψία, θα πρέπει να συμβουλευτεί κανείς ειδικό χειρουργό, με τον οποίο να συζητήσει όλες τις σύγχρονες επιλογές.

Η διόρθωση της κήλης είναι μια επέμβαση ρουτίνας, δίνει τέλος στα ενοχλήματα και προλαμβάνει περαιτέρω επιπλοκές. Η Λαπαροσκοπική διόρθωση της κήλης είναι μια επαναστατική τεχνική που αναπτύχθηκε την τελευταία δεκαπενταετία. Μέσα από τρείς τομές λίγων χιλιοστών και χρησιμοποιώντας κάμερα υψηλής ευκρίνειας, πολύ λεπτά εργαλεία και ειδικό ενισχυτικό πλέγμα επιτυγχάνει την άμεση αποκατάσταση της βλάβης, την ταχεία επιστροφή στη συνήθη δρασηριότητα και την ελαχιστοποίηση της μετεγχειρητικής ενόχλησης.
Herniated loop o intestine: Έλικα εντέρου μέσα στην κήλη

Τί είναι κήλη;

Κήλη
Κήλη

Ως κήλη αναφέρεται η προβολή ενός οργάνου της κοιλιάς μέσα από ένα χάσμα στο τοίχωμα αυτής. Το χάσμα αυτό στο κοιλιακό τοίχωμα μπορεί να υπάρχει εκ γενετής, να έχει δημιουργηθεί με την πάροδο της ηλικίας, να προέρχεται από κάποιο τραυματισμό ή από μια προηγηθείσα χειρουργική επέμβαση. Η αρχική μικρή προβολή σταδιακά εξελίσσεται σε σημαντική «διόγκωση» στην περιοχή και μπορεί να περιέχει ενδοκοιλιακό λίπος, έντερο, ουροδόχο κύστη ή άλλο όργανο.

Η κήλη μπορεί να είναι «ανατασσόμενη», δηλαδή να είναι δυνατή η επαναφορά του περιεχομένου στην κοιλιά, οπότε η κήλη εξαφανίζεται παροδικά, ή να είναι «μη ανατασσόμενη», δηλαδή το περιεχόμενο να μην επανέρχεται στην κοιλιά. Η ανάταξη εξαρτάται από το πόσο πολύ προβάλλει το περιεχόμενο, πόσο στενό είναι το στόμιο εξόδου, τι είναι το περιεχόμενο, πόσο καιρό βρίσκεται εκτός κοιλιάς και πόσο σωστοί είναι οι χειρισμοί ανάταξης.

Μια «μη ανατασσόμενη» κήλη έχει πιο επείγουσα ένδειξη χειρουργικής αποκατάστασης, λόγω αυξημένου κινδύνου περίσφιξης και νέκρωσης του περιεχομένου. Η «ανατασσόμενη» κήλη μπορεί οποιαδήποτε στιγμή σε μια αλλαγή των τοπικών συνθηκών να μετατραπεί σε «μη ανατασσόμενη» ή «περιεσφιγμένη», ενώ η χρόνια είσοδος και έξοδος του περιεχομένου δημιουργεί συμφύσεις και δυσκολεύει τη χειρουργική αποκατάσταση.

Πώς θα υποψιαστούμε μια κήλη;

πως καταλαβαινω αν εχω κηλη

Συνήθως οι κήλες του κοιλιακού τοιχώματος εμφανίζονται: α) δεξιά ή αριστερά του εφηβαίου, οπότε έχουμε τη λεγόμενη βουβωνοκήλη, β) στον ομφαλό, οπότε έχουμε την Ομφαλοκήλη , γ) στη μέση γραμμή της κοιλιάς, οπότε έχουμε τις επιγαστρικές κήλες και τέλος δ) σε παλιές ουλές εγχειρήσεων, οπότε έχουμε τις μετεγχειρητικές κήλες.

Παρατηρούμε ένα «φούσκωμα» των ιστών της περιοχής, το οποίο ελαττώνεται όταν ξαπλώνουμε, και συνοδεύεται με μικρότερη ή μεγαλύτερη ενόχληση ή πόνο, ανάλογα με τις συνθήκες κίνησης και εργασίας μας. Οξέα συμπτώματα πόνου, ερυθρότητας και ναυτίας μπορεί να υποδεικνύουν «περίσφιξη» της κήλης και επιβάλλουν αναζήτηση άμεσης χειρουργικής αξιολόγησης.

 

Ποια τα πλεονεκτήματα της λαπαροσκοπικής διόρθωσης;

Η λαπαροσκοπική χειρουργική έφερε την επανάσταση στην ιατρική στη δεκαετία του ’90. Μέσα από πολύ μικρές τομές μπορούν να γίνουν επεμβάσεις που απαιτούσαν πλήρη διάνοιξη της κοιλιάς. Η καινούργια τεχνική βρήκε γρήγορα εφαρμογή και στις κήλες. Έτσι, με μια τομή 1 εκατοστού και δύο των πέντε χιλιοστών γίνεται όλη η επέμβαση, με αποτέλεσμα το σωματικό τραύμα να είναι ελάχιστο, η μετεγχειρητική ανάρρωση ταχύτατη και το κοσμητικό αποτέλεσμα άριστο. Μετά την επέμβαση ο ασθενής σηκώνεται το ίδιο απόγευμα, τρώει και κινείται ελεύθερα και την επόμενη μέρα πάει σπίτι του.

Η επάνοδος στην εργασία γίνεται σε τρείς με τέσσερεις μέρες, ενώ δεν επιβάλλεται σχεδόν κανένας περιορισμός μετεγχειρητικά. Το σημαντικότερο, όμως, είναι ότι σε πάνω από 90% των ασθενών δεν υπάρχει πόνος μετά την επέμβαση. Ελάχιστοι θα χρειαστούν απλά παυσίπονα από το στόμα για λίγες μέρες.

Υπάρχουν, όμως, και άλλα πλεονεκτήματα στην λαπαροσκοπική επέμβαση. Η βλάβη διορθώνεται με πιο σωστό τρόπο από μηχανικής απόψεως, καθώς το πλέγμα τοποθετείται από πίσω από τους μύες, στο σημείο που ξεκινάει το πρόβλημα. Έτσι, ακόμα και σε μεγάλες μετεγχειρητικές πιέσεις στην περιοχή η αποκατάσταση δεν κινδυνεύει, καθώς το πλέγμα καθηλώνεται ακόμα καλύτερα όταν ωθείται στο τοίχωμα. Επιπλέον, οι μελέτες έχουν δείξει ότι η λαπαροσκοπική μέθοδος έχει πολύ μικρότερη πιθανότητα υποτροπής από την ανοικτή χειρουργική με πλέγμα, ενώ οι μετεγχειρητικές μολύνσεις είναι ανύπαρκτες σε σχέση με την ανοικτή.

Η καινούργια τεχνική είναι ιδανική για κήλες που παρουσιάζονται και από τις δυο μεριές. Με τη λαπαροσκοπική επέμβαση αποφεύγονται οι δύο τομές, αφού μπορούν και οι δύο επεμβάσεις να γίνουν ταυτόχρονα. Ακόμα, ενδείκνυται απόλυτα σε περιπτώσεις όπου μια χειρουργημένη κήλη ξαναπαρουσιάζεται. Λαπαροσκοπικά προσεγγίζεται η περιοχή από μια μεριά που δεν έχει επηρεαστεί από την παλιά επέμβαση. Έτσι, το χειρουργείο είναι ασφαλέστερο.

Τέλος, πρέπει να πούμε ότι δεν χρειάζεται καμία ειδική προετοιμασία για την επέμβαση, η νοσηλεία κρατάει λιγότερο από 24 ώρες και μετεγχειρητικά απλά… μετανοιώνουμε που δεν το είχαμε αποφασίσει νωρίτερα!