Χαρίλαος Κ. Παππής, MD, PhD, FACS, FEBS(Hon)
Γενικός Χειρουργός
Διευθυντής Κλινικής Λαπαροενδοσκοπικής Χειρουργικής Ογκολογίας και Παχυσαρκίας
ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δρ. Χάρης Παππής MD, PhD, FACS
Δρ. Χάρης Παππής MD, PhD, FACS, FEBS(Hon)

Δρ. Χάρης Παππής Εκπαίδευση και Ακαδημαϊκοί Τίτλοι

 • Πτυχιούχος Ιατρικής Σχολής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, βαθμός «Άριστα», 1991
 • Διδάκτωρ της Ιατρικής Σχολής του Westfälische Wilhelms-Universität Münster Γερμανίας, βαθμός summa cum laude (Άριστα), 1993
 • Κάτοχος Τίτλου Ιατρικής Ειδικότητας Γενικής Χειρουργικής από τη Διευθ. Υγείας και Δημόσιας Υγιεινής της Νομαρχίας Αθηνών, 1998 με βαθμό «Άριστα»
 • Επιστημονικός Συνεργάτης της Klinik u. Poliklinik f. Kinder- u. Neugeborenen-chirurgie του Westfälische Wilhelms-Universität Münster  Γερμανίας
 • Επιστημονικός Συνεργάτης της Γ’ Χειρουργικής Κλινικής του ΠΓΝΑ «Γ.Γεννηματάς»

Υποτροφίες

 • Από το «ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ» για την επίδοσή του και τη διαγωγή του στο Τμήμα Ιατρικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
 • Από το «ΙΔΡΥΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ Ι.Δ. ΠΑΤΕΡΑ» για τις Πανεπιστημιακές του επιδόσεις του, με σκοπό τη Μεταπτυχιακή συνέχιση των σπουδών του στο εξωτερικό.

  

Δρ Χάρης Παππής Κλινικό Ενδιαφέρον και Ερευνητικό/Διδακτικό  Έργο

Κλινικό Ενδιαφέρον:

Ερευνητικό/Διδακτικό Έργο:

 • Ο Δρ. Χάρης Παππής MD, PhD, FACS, FEBS(Hon) εκπονεί Διατριβή επί Διδακτορία με θέμα «Περιεγχειρητικό Υπερηχογράφημα Ήπατος και υπερηχογραφικώς κατευθυνόμενη τεχνική ηπατεκτομής στην οικογενειακή τμηματική μεταμόσχευση ήπατος στην παιδική ηλικία» (Perioperatives Leberultraschall – Screening und ultraschallgesteurte Leber-resektionstechnik bei der familiaeren Leberteiltransplantion im Kindesalter)
 • ο Δρ. Χάρης Παππής MD, PhD, FACS, FEBS(Hon) Συμμετείχε ως ερευνητής στην Διεθνή Πολυκεντρική Μελέτη ΝΙΒΒ2005 Φάσης ΙΙ, που διεξήγαγε σε 10 χώρες παγκοσμίως η εταιρεία Glaxo-Welcome, στο χρονικό διάστημα από 01/06/1998 έως 31/12/1999.
 • Κατά τα ακαδημαϊκά έτη 1996-1998, ο Δρ. Χάρης Παππής, εδίδαξε φοιτητές της Ιατρικής και της Νοσηλευτικής Σχολής του Παν/μίου Αθηνών καθώς και Ιατρούς Γενικής Ιατρικής και Κέντρων Υγείας που ανήκουν στο ΠΓΝΑ ‘Γ.Γεννηματάς’
 • Ο Δρ. Χάρης Παππής MD, PhD, FACS, FEBS(Hon) Εκπονεί δεύτερη διδακτορική διατριβή στην Ιατρική Σχολή του Παν/μίου Αθηνών με θέμα ‘Η συμβολή της υπερηχογραφίας στις ηπατικές μεταμοσχεύσεις’.
 • Ο Δρ. Χάρης Παππής MD, PhD, FACS, FEBS(Hon) Συμμετείχε ως ερευνητής στη Διεθνή Πολυκεντρική Μελέτη φάσης ΙΙΙ: “Μελέτη Adjuvant post Τamoxifen Εxemestane vs Nothing Αpplied trial”, με Αριθμός Μελέτης 971-ONC-0028-085  που διεξήγε η Ελληνική Χειρουργική Εταιρεία Μαστού.
 • Ο Δρ. Χάρης Παππής MD, PhD, FACS, FEBS(Hon) Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2008-2009 έχει την ευθύνη διδασκαλίας του μαθήματος Επείγουσα Νοσηλευτική Ι στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «ΜΕΘ και Επείγουσα Νοσηλευτική» σε φοιτητές Ιατρικής και Νοσηλευτικής του Παν/μίου Αθηνών
 • Ο Δρ. Χάρης Παππής ήταν Εκπαιδευτής στο Πειραματικό Σεμινάριο Εκπαίδευσης ιατρών και προσωπικού στις λαπαροσκοπικές τεχνικές με συστήματα και εργαλεία Stryker στο Πειραματικό Κέντρο της ELPEN στις 18 Φεβρουαρίου 2009.
 • Ο Δρ. Χάρης Παππής ήταν Εκπαιδευτής στα Κλινικά Σεμινάρια Βασικής & Προηγμένης Λαπαροσκοπικής Χειρουργικής της Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρείας στο Ερευνητικό και Πειραματικό Κέντρο της ELPEN στις 21-23 Ιανουαρίου 2010.
 • Ο Δρ. Χάρης Παππής MD, PhD, FACS, FEBS(Hon) Συμμετέχει στην Ελληνική Εταιρεία Νοσηλευτικής Έρευνας και Εκπαίδευσης ως επιστημονικός υπεύθυνος στην κρίση ερευνητικών πρωτοκόλλων και την καθοδήγηση ερευνητικών προγραμμάτων, σε θέματα που άπτονται της ειδικότητός του.
 • Ο Δρ. Χάρης Παππής ήταν Εκπαιδευτής στα Μετεκπαιδευτικά Φροντιστήρια της Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρείας στη “Βασική & Προηγμένη Λαπαροσκοπική Χειρουργική” στο Ερευνητικό και Πειραματικό Κέντρο της ELPEN στις 20-21 Νοεμβρίου 2010.

Μέλος Εταιρειών

Ο Δρ. Χάρης Παππής είναι επί σειρά ετών, μέλος των παρακάτω εταιρειών.

Επαγγελματική Προϋπηρεσία

 • 08/1991-07/1993: Ειδικευόμενος Χειρουργός στην Klinik und Poliklinik für Kinder- und Neugeborenenchirurgie, Westfälische Wilhelms-Universität Münster, Γερμανία, υπό τον Univ.Prof. Dr.med. G.H. Willital.
 • 07/1993-07/1994: Υπηρεσία Υπαίθρου στο Π.Ι. Κούκου Πιερίας
 • 07/1995-10/1996: Ειδικευόμενος Χειρουργός στην Α’ Χειρουργική Κλινική του Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών, υπό τον Πλοίαρχο(Ι) Λ. Κοδέλλα ΠΝ.
 • 11/1996-08/1998: Ειδικευόμενος Χειρουργός στην Γ’ Χειρουργική Κλινική του ΠΓΝΑ «Γ.Γεννηματάς» υπό τον Αναπλ.Καθηγητή Γ. Παπαστρατή.
 • 05/2000-09/2001: Δρ. Χάρης Παππής Επιμελητής της Μονάδας Μαστού της Ευρωκλινικής Αθηνών
 • 09/2001-01/2003: Δρ. Χάρης Παππής Συνεργάτης Χειρουργικού Τομέα Ευρωκλινικής Αθηνών
 • 02/2003-10/2004: Υπεύθυνος Χειρουργικού Τμήματος Ευρωκλινικής Αθηνών
 • 11/2004-08/2009: Διευθυντής Χειρουργικής Κλινικής Ευρωκλινικής Αθηνών
 • 09/2009-08/2010: Δρ. Χάρης Παππής Συνεργάτης Χειρουργικού Τομέα ΔΘΚΑ Υγεία
 • 09/2010-02/2022: Δ/ντής Γ’ Χειρουργικής Κλινικής ΔΘΚΑ Υγεία
 • 03/2022-σήμερα: Δ/ντής Κλινικής Λαπαροενδοσκοπικής Χειρουργικής Ογκολογίας & Παχυσαρκίας, Ιατρικό Κέντρο Αθηνών, Μαρούσι

Μετεκπαίδευση

 • Forschungszentrum der Westfälische Wilhelms-Universität Münster-Deutschland, 1/11/1998-30/06/1999, υπό τον Prof.Dr.med. G.H. Willital.
 • Β’ Προπαιδευτική Χειρουργική Κλινική ΠΓΝΑ «Λαϊκό», Μονάδα Μαστού, 01/07/1999-31/12/1999, υπό τους Καθηγητή Ι.Γκόγκα και Επικ.Καθηγητή Χρ.Μαρκόπουλο.
 • Institut de Chirurgie Laparoscopique de Bordeaux, MSPB Bagatelle-Bordeaux, France, 01/01/2000-30/04/2000, υπό τον Dr. J.L. Dulucq.

Ειδικά Μετεκπαιδευτικά Courses

 • Krankenhaus Nordwest, Akademisches Lehrkrankenhaus der Johann-Wolfgang-Goethe-Universität Frankfurt, Deutschland, Medizinische Klinik,  30.03.1992-03.04.1992, Μετεκπαίδευση στην έγχρωμη Doppler υπερηχο-τομογραφία triplex υπό τους Prof.Dr.med. W.Rösch και Dr.W.B. Stelzel.
 • Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών, Διεύθυνση Εκπαιδεύσεως και Έρευνας, 02/05/1996-28/06/1996: Παρακολούθηση και πρακτική εξάσκηση στα πλαίσια του 19ου Σχολείου Ναυτικής Ιατρικής για την εξειδίκευση στην Καταδυτική Ιατρική και απόκτησης πτυχίου αυτοδύτου.
 • Μετεκπαιδευτικό Συμπόσιο «Ενδοκοιλιακή Σήψη» του European Digestive Surgery, στα πλαίσια του 21ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Χειρουργικής, Αθήνα 13-17 Νοεμβρίου 1998.
 • Μετεκπαιδευτικό Συμπόσιο «Laparoscopy in Oncology» του International Laparoscopy Collaboration Group, στα πλαίσια του 21ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Χειρουργικής, Αθήνα 13-17 Νοεμβρίου 1998.
 • European Course on Laparoscopic Surgery, University Hospital Saint-Pierre, Brussels-Belgium, 16/11-19/11/1999, υπό τον Dr. G.B. Cadiere.
 • Course on Laparoscopic Colorectal Surgery, Institut de Chirurgie Laparoscopique de Bordeux, MSPB Bagatelle-Bordeaux, France, 21/02-23/02/2000, υπό τον Dr. J.L. Dulucq.
 • 2nd International Course on Laparoscopic Colorectal Surgery, Χειρουργικό Τμήμα Παν/μίου Κρήτης, Παν/μιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου Κρήτης, 4-5 Μαρτίου 2003, υπό τον Αν.Καθηγητή Ε. Ξυνό.
 • Minimally Invasive Operating Techniques in Colorectal Surgery , European Surgical Institute in Hamburg-Norderstedt, Germany, 9-10 Sept. 2003, υπό τους Dr. J.Brenner και Dr. Ch.Akle.
 • European Advanced Level Course in Breast Disease Management for Surgeons, organized by EUSOMA, European School of Oncology, the Royal College of Surgeons of England, the BASO, ESSO, the Scandinavian Surgical Society και την Ιατρική Σχολή του  Πανεπιστημίου Αθηνών, 21-24 Οκτωβρίου 2003, Αθήνα.
 • Gastric Banding Procedure. Advanced training course at the University Hospital of Gent, Belgium, 1st June 2004, υπό τον Prof. Piet Pattyn.
 • Bariatric Workshop. Advanced training course at the European School of Laparoscopic Surgery, Saint-Pierre University Hospital, Brussels, Belgium, 15 September 2005, υπό τον Prof. G.B. Cadière.
 • Laparoscopic Bariatric Surgery. Course and laboratory session οργανωθέν από την 1η Προπ. Χειρουργική Κλινική του Παν/μίου Αθηνών (Διευθ: Αν.Καθ. Ε. Λέανδρος) και την Ευρωπαϊκή Εταιρ. Ενδοσκοπικής Χειρουργικής (President Educational Committee: A.Fingerhut), 16-18 Νοεμβρίου 2005.
 • Workshop on Laparoscopic Bariatric Surgery. Advanced training course at Rudolfstiftung Hospital, Vienna, Austria, 24-25 November 2005, υπό τον Assoc.Prof. S. Kriwanek.
 • One Day on Bloodless Liver Resection. Course held in the Foundation for Biochemical Research Academy of Athens, February 11, 2006.
 • 1st International NOTES Hands-On Course. European Institute of Telesurgery. Strasbourg. May 4-5, 2007. Υπό τον Prof. J. Marescaux.
 • Da Vinci Surgical System off-site Training Program for a Console Surgeon. IRCAD-EITS, Strasbourg, France. July 17-18, 2008. Υπό τους Brice Herain, Gene Nagel, Jerry McNamara.
 • International Breast Ultrasound Course on Multimodality Imaging and Interventional Techniques, arranged by the International Breast Ultrasound School. IASO Hospital, May 27-29, 2009.
 • One Anastomosis Gastric By-pass στο 20th World Congress of the International Federation for the Surgery of Obesity, Hofburg Imperial Palace in Vienna, Austria, August 26-29 2015.
 • Bariatric/Metabolic Gastric Plication στο 20th World Congress of the International Federation for the Surgery of Obesity, Hofburg Imperial Palace in Vienna, Austria, August 26-29 2015.

 

 Βιβλία

Ο Δρ. Χάρης Παππής MD, PhD, FACS, έχει εκδόσει τα παρακάτω βιβλία.

 • “Οξεία σκωληκοειδίτις: Συντηρητική θεραπεία. Εχει κάποιο ρόλο;” Κεφάλαιο 4 στο βιβλίο “Ενδοκοιλιακή σήψη. Παθοφυσιολογία-Διάγνωση-Θεραπεία” των Δερβένη-Λιακάκου-Παπαστρατή. Σελ. 81-82. Εκδόσεις Σύνεδρον. 1998
 • Ultrashallbeiträge zu den einzelnen Kapiteln. Συμβολή σε πολλαπλά κεφάλαια στο βιβλίο «Chirurgie im Kindesalter» των G.H.Willital, R.R. Lehmann. Spitta Verlag GmbH, Balingen-Germany, 2000
 • “Halszyste-Halsfistel”. Κεφάλαιο 1.2 στο βιβλίο «Chirurgie im Kindesalter» των G.H.Willital, R.R. Lehmann. Spitta Verlag GmbH, Balingen-Germany, 2000: pp. 7-14.
 • Ösophagusachalasie”. Κεφάλαιο 5.9 στο βιβλίο «Chirurgie im Kindesalter» των G.H.Willital, R.R. Lehmann. Spitta Verlag GmbH, Balingen-Germany, 2000: pp. 216-220
 • “Leberruptur/Kavaeinriß“. Κεφάλαιο 17.5 στο βιβλίο «Chirurgie im Kindesalter» των G.H.Willital, R.R. Lehmann. Spitta Verlag GmbH, Balingen-Germany, 2000: pp.652-657
 • “Κακώσεις Κοιλίας”. Κεφάλαιο στο βιβλίο Επείγουσα Νοσηλευτική, τόμος Ι, Εκδόσεις ΙΩΝ, Αθήνα 2008. Το βιβλίο αυτό αποτελεί το κύριο εγχειρίδιο των φοιτητών του Στ’ εξαμήνου στο μάθημα «Επείγουσα Νοσηλευτική». 
 • “Μετεκπαιδευτικά Μαθήματα Κλινικής Νοσηλευτικής”. Πρακτικά μαθημάτων νοσηλευτικής και συμβολή με κεφάλαιο για τις «Νέες τεχνικές στη Χειρουργική, νέα δεδομένα νοσηλείας». Έκδοση του ΤΕΙ Αθηνών και της Ευρωκλινικής Αθηνών.
 • Κριτής των σχετικών με την ειδικότητά του προς δημοσίευση εργασιών στο Περιοδικό ‘Το Βήμα του Ασκληπιού’, το οποίο αποδελτιώνεται στη βάση DOAJ.
 • Editorial Board του Διεθνούς Περιοδικού Videosurgery and other Μiniinvasive Τechniques. ISSN 1895-4588. Official Journal of Polish Videosurgery Society and Polish Bariatric Surgery Society. Termedia Publishing House.

Διοργάνωση/Συμμετοχή σε Συνέδρια

Ο Δρ. Χάρης Παππής MD, PhD, FACS, έχει διοργανώσει περισσότερα από 18 Ιατρικά Συνέδρια/Εκπαιδευτικές Ημερίδες, ενώ έχει συμμετάσχει σε πάνω από 180. Ανάμεσα σε αυτά,

                Πρόεδρος τριών International Expert’s Meetings in Advanced Laparoscopic Surgery (2006, 2008, 2010)

                Πρόεδρος και διοργανωτής τριών Cancer Forums (2009, 2010, 2011)

                Πρόεδρος του 7ου Πανελληνίου Συνεδρίου Χειρουργικής της Παχυσαρκίας (2011)

                Πρόεδρος του 11ου Πανελληνίου Συνεδρίου Λαπαροσκοπικής Χειρουργικής (2015)

                Πρόεδρος του 8ου Συνεδρίου της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Χειρουργικής της Παχυσαρκίας (IFSOEC) στην Αθήνα το 2018

Δημοσιεύσεις

Ο Δρ. Χάρης Παππής MD, PhD, FACS έχει 20 δημοσιεύσεις σε ελληνικά και ξένα Ιατρικά περιοδικά.

  

Ανακοινώσεις-Διαλέξεις/Εισηγήσεις σε Ιατρικά Συνέδρια

Ο Δρ. Χάρης Παππής MD, PhD, FACS έχει περισσότερες από 35 Ανακοινώσεις και πάνω από 90 Διαλέξεις/Εισηγήσεις ως προσκεκλημένος ομιλητής σε Ελληνικά και Διεθνή Συνέδρια.

Έχει συμμετάσχει σε πάνω από 170 Ελληνικά και Διεθνή Συνέδρια και Συμπόσια.

Διακρίσεις

 • Η βιογραφία του Δρ. Χάρης Παππής συμπεριλαμβάνεται στο Who is Who International
 • Του απονεμήθηκε ο τίτλος Man of the Year in Medicine & Healthcare 2010 από το American Biographical Institute
 • Ο Δρ. Χάρης Παππής το 2018 τιμήθηκε στο Ντουμπάι από τον Πρόεδρο του Παγκόσμιου Οργανισμού Χειρουργικής της Παχυσαρκίας και Μεταβολικών Νόσων (IFSO) για την προσφορά του στο επιστημονικό πεδίο της Χειρουργικής της Παχυσαρκίας.

 Επικοινωνία

Χάρης Παππής, MD, PhD, FACS

Η Κλινική Λαπαροενδοσκοπικής Χειρουργικής Ογκολογίας και Παχυσαρκίας βρίσκεται στο 2ο όροφο του Κτιρίου Βωβού (Γραφεία Ιατρών) στην πίσω μεριά του Ιατρικού Κέντρου Αθηνών στο Μαρούσι (Λεωφ. Κηφισίας 56 & Δελφών, 15125 Μαρούσι, είσοδος από Δελφών).

Τηλ. Γραφείου Ιατρών & Γραμματείας: 210.6157190
Κινητό Γραμματείας:  699.699.6990 (sms, Viber και Whatsapp)
Κινητό Επειγόντων:  6932.533.888
Email: h.pappis@iatriko.gr
Websites: www.drpappis.gr και www.new-life.gr

Facebook: Harry Pappis και Laparoscopic & Robotic Surgery και Ινστιτούτο New Life

Instagram: Harilaos_Pappis και Harry_Pappis